Conditions générales

iSoftli.com is een dienst van Rotopi B.v.b.a. Onze algemene voorwaarden worden hier beschreven in de iSoftli licentieovereenkomst voor de gebruiker.

De onderhavige iSoftli Licentieovereenkomst voor de gebruiker (hierna genoemd: ‘Overeenkomst’), gedateerd op datum van de aanvaarding ervan door middel van het door klik systeem, werd opgesteld door en tussen Rotopi B.v.b.a, opgericht onder Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Terlaemenlaan 8 b1, 3550 Heusden-Zolder, België en met ondernemingsnummer BE0475637916 (hierna genoemd: ‘iSoftli’) en de entiteit of de persoon die aangeduid wordt in de hierbij verstrekte registratiegegevens (hierna genoemd: de ‘Gebruiker’) en is van toepassing op het gebruik door de Gebruiker van de Diensten en Producten van iSoftli.

GELIEVE DEZE iSOFTLI LICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE GEBRUIKER AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DE DIENSTEN EN PRODUCTEN VAN iSOFTLI TE GEBRUIKEN. DOOR DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN PRODUCTEN VAN iSOFTLI GAAT DE GEBRUIKER ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN DOOR DE VOORWAARDEN VAN DE ONDERHAVIGE OVEREENKOMST. INDIEN DE GEBRUIKER NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DE ONDERHAVIGE OVEREENKOMST ZAL HIJ ZICH GEEN TOEGANG VERSCHAFFEN TOT DE DIENSTEN EN PRODUCTEN VAN iSOFTLI EN ZAL HIJ/ZIJ DEZE DIENSTEN EN PRODUCTEN NIET INSTALLEREN EN/OF GEBRUIKEN, EN WANNEER DE GEBRUIKER IN DIT GEVAL EEN OPTIE ‘AKKOORD’ OF ‘NIET AKKOORD’ MET DE VOORWAARDEN WORDT VOORGESTELD, ZAL HIJ OP ‘NIET AKKOORD’ KLIKKEN.

Van toepassing sinds 01 september 2014